สังคม

พรรคแรงงานสร้างชาติ หนุนขยายเพดานจ่ายเงินประกันสังคม รองรับผู้สูงอายุ

สังคม

พรรคแรงงานสร้างชาติ หนุนขยายเพดานจ่ายเงินประกันสังคม รองรับผู้สูงอายุ

หน.พรรคแรงงานสร้างชาติ หนุนขยายเพดานจ่ายเงินประกันสังคม รองรับสังคมผู้สูงอายุ-สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ประกันตนได้ประโยชน์สูงสุดทุกกรณี ทั้งเงินออมพุ่ง เงินชดเชยว่างงานเพิ่ม ชี้ 33 ปีมาแล้วประเทศไทยไม่เคยปรับเพิ่มเงิน ส่งผลกองทุนเพิ่มสิทธิประโยชน์ได้น้อย

สังคม

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 66 นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ ในฐานะประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน กล่าวถึงกรณีสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายปรับเพดานเงินสมทบประกันสังคมเป็นขั้นบันไดจากเดิมสูงสุดเดือนละ 750 บาท เป็น 1,150 บาท ว่า การทำประชาพิจารณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีที่เครือข่ายประกันสังคมคนทำงานไปยื่นหนังสือต่อรัฐบาลเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมขยายเพดานเงินเดือนค่าจ้างการจ่ายเงินสมทบ จากปัจจุบันเงินเดือนสูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท เพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 12 ล้านคน ได้รับสิทธิประโยชน์และเงินออมชราภาพประกันสังคมมากขึ้น ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น

“ประเทศไทยไม่เคยมีการขยับฐานเพดานการเก็บเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 มาเป็นเวลา 33 ปีแล้ว นับตั้งแต่ปี 2533 ทำให้ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนได้น้อย แต่ถ้ามีการขยายเพดานเก็บเงินสมทบเพิ่มตามขั้นบันไดก็จะทำให้กองทุนประกันสังคมสามารถให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนมากขึ้น เช่น เงินว่างงาน เงินออมชราภาพ เงินทดแทนทุพพลภาพ” นายมนัสกล่าวและว่า ผู้ประกันตนที่ทำงานตั้งแต่ปี 2542 (ปีที่เริ่มมีการเก็บเงินสมทบชราภาพ) ถึงปัจจุบันจะทำให้มีเงินออมชราภาพกว่า 2 แสนบาท ทั้งนี้ระบบประกันสังคมในไทยถือว่าเดินมาถูกทางแล้ว แต่จะอย่างไรให้มีการเติบโตเป็นประกันสังคมถ้วนหน้า เพื่อให้คนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเข้าสู่ระบบประกันสังคมมีเงินออมกันทุกคน.

ติดตามข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : เจ้าของร้านซาลอนจะตัดผมให้คนเร่ร่อน เจอฝูงเหา ไต่ยั้วเยี้ยทั้งหัว